servicii

Design

Design de interior
Design de mobilier
Recompartimentări spaţii de locuit, birouri, spaţii comerciale
Amenajări peisagere
Prezentări 3d
Prezentări de arhitectură comerciale – digital şi print
Grafică – prelucrări digitale şi concept

Arhitectură

Studii de fezabilitate
Documentaţii pentru certificat de urbanism şi avize
Documentaţii pentru obtinerea autorizaţiei de construire (faza DTAC)
Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de demolare (DTAD)
Proiecte tehnice şi de execuţie (faza PT)
Antemasurători materiale şi caiete de sarcini
Detalii de execuţie (DDE)
Evaluare performanţă energetică
Studii de insorire

Asistenţă tehnică şi consultanţă:

Consultanţă in domeniu – arhitectură, urbanism, rezistenţă, instalaţii
Consultanţă imobiliară pentru achiţizionarea unui teren sau imobil
Consultanţă in marketing pentru vanzarea unui teren sau imobil
Studii de fezabilitate
Consultanţă in alegerea furnizorilor si materialelor de construcţii
Consultanţă in alegerea firmelor de construcţii, decoraţiuni, finisaje
Asistenţă tehnică pe şantier

Servicii conexe

Studiu geotehnic
Ridicare topografică
Verificarea tehnică a proiectelor
Documentaţii cu caracter special necesare obţinerii autorizaţiei de construire (expertize tehnice, studii de impact asupra mediului, sanatatatea populaţiei, scenariu la foc etc.)

Machete